Antiga cubeta per la barreja de ciment.

Antiga cubeta per la barreja de ciment, en Pi.

Més detalls

Ad.10

40,00 €

Antiga cubeta per la barreja de ciment. Època principis S/20. Construït en Pi. Estat: usat tal com es veu, bona pàtina. Mides: 34 cm x 34 cm x 15cm alt, aproximades.