TERMES D’ÚS


GOTHACOLLETCTIONS.COM és un lloc web que pot ser visitat per qualsevol usuari de manera lliure i gratuïta, entenent-se com a usuari, tota persona física o jurídica que accedeixi, navegui o participi el els serveis i activitats de la web.

Tot usuari queda subjecte al contingut de l’avís legal, condicions d’ús i política de privacitat, de forma que l’accés i/o utilització de la web per part del usuari implica la seva total acceptació i conformitat.

En tot cas, les condicions i termes d’ús es regeixen per la legislació espanyola i per a qualsevol litigi o discrepància, l’usuari accepta expressament sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols.

En algunes ocasions aquesta web utilitza cookies, petits fitxer de dades que es generen en l’ordinador del usuari i que permeten obtenir la següent informació: -data i hora de la darrera vegada que l’usuari va visitar la pàgina web -continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la pàgina web.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador, si bé la seva desactivació pot impedir el bon funcionament de la pàgina.

L’usuari s’obliga a utilitzar la web de GOTHACOLLETCTIONS.COM, i els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, amb el present avís legal, amb els bons costums i l’ordre públic.

L’usuari s’obliga a no fer un ús de la web en cap forma que pugui lesionar drets i interessos de tercers o que pugui perjudicar, deteriorar o inutilitzar la pròpia web i els seus serveis, o impedir o dificultar el normal accés i ús de la mateixa per part d’altres usuaris.

Queda expressament prohibida la compra de productes o serveis a través de la web per menor d’edat, quins pares o tutors seran considerats com a responsables dels actes que portin a terme els menors al seu càrrec.

Per a la utilització de GOTHACOLLETCTIONS.COM, l’usuari haurà de procedir a registrar-se. Els camps marcats com a obligatoris en el formulari de registre són necessaris per a la prestació del servei.

L’usuari garanteix a GOTHACOLLETCTIONS.COM que les dades aportades són correctes, complertes i vertaderes i es fa responsable de comunicar els canvis i modificacions dels mateixos, quan sigui oportú. En cas contrari, GOTHACOLLETCTIONS.COM es reserva el dret de DONAR DE BAIXA al client registrat.

Com a conseqüència del registre, l’usuari haurà d’aportar una contrasenya, essent responsable el propi usuari de la seva custòdia i confidencialitat, obligant-se a no cedir el seu ús a tercers, exonerat a GOTHACOLLETCTIONS.COM i als seus titulars i responsables, de qualsevol tipus de responsabilitat per l’ús indegut o negligent que el propi titular de la contrasenya o un tercer, pugui fer de la mateixa.

El comprador assumeix les obligacions i responsabilitats d’estar degudament autoritzat per l’adquisició dels productes que ho requereixin, i de donar compliment a tota normativa i legislació que resulti aplicable per a la seva adquisició.

GOTHACOLLETCTIONS.COM no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques, desconnexions en el funcionament operatiu o qualsevol altra incidència, causada per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’internet, ni de qualsevol dany o perjudici que pugui ser causat per tercers, mitjançant intromissions il•legítimes fora del control d’aquesta web.

Links: L'establiment de qualsevol unió, enllaç, reenviament o associació ("enllaç") amb altres pàgines web (www), possibilitades des del lloc web, no implica que existeixi algun tipus de relació, col•laboració, vincle ni dependència entre Gothacollections.com i el responsable del lloc web aliè i, per tant, no comporta cap mena d’obligació ni garantia de Gotacollections.com per a l’usuari.